Koper geeft NAW en geboortedatum op bij koop serval kitten.

Bij reservering van een al geboren, geïdentificeerd en gechipt serval kitten reserveert de koper een specifiek dier met specifieke kenmerken: afgesproken wordt welk chipnummer het kitten heeft, welk geslacht, welke geboortedatum, wie de ouders zijn, en wat de ophaaldatum zal zijn.

Geïdentificeerd, wil zeggen, dat het kitten al door de dierverzorger in de hand is genomen en bekeken, het geslacht is bepaald en is gechipt door de dierenarts.

Bij reservering van een nog niet geïdentificeerd serval kitten of nog niet geboren serval kitten reserveert de koper geen specifiek dier, maar mag de koper wel zijn voorkeur opgeven wat betreft specifieke kenmerken: bijvoorbeeld welk geslacht, wie de ouders zijn, en vanaf welke datum en tot uiterlijk welke datum hij/zij het kitten wil ophalen. Indien de verkoper onder deze voorwaarden geen servalkitten kan leveren, zal de reservering ná de afgesproken uiterlijke ophaaldatum vervallen en zal de verkoper het reserveringsgeld terug betalen aan koper.

Bij het reserveren van een serval kitten (wel of niet al geboren) zal de koper een door verkoper geleverd reserveringscontract invullen en ondertekenen en zal de koper een reserveringsbedrag overmaken of contant betalen. Zolang een van beide niet gebeurd is behoudt verkoper zich het recht van de reservering af te zien.

Het serval kitten is 14 dagen oud bij de overdracht, tenzij de verkoper langer wil wachten ivm de gezondheid van het serval kitten of door andere omstandigheden, of tenzij expliciet is afgesproken via een door beide partijen ondertekend contract met de koper dat het serval kitten ouder zal zijn bij de overdracht.

Tijdens overdracht zal het volgende worden genoteerd wat betreft het serval kitten:

Gegevens van de te verkopen serval

Naam (door fokker gegeven):
Geboortedatum:   
Chipnummer:
Papieren:nvt, Overdrachtsverklaring wordt meegeleverd 

Wij zijn door de NVWA verplicht om een Overdrachtsverklaring mee te leveren.

In de Overdrachtsverklaring staan de gegevens van de koper en verkoper en geboortedatum, geslacht, chipnummer van het serval kitten en de chipnummers van de ouderdieren.

In het verkoopcontract staat het afgesproken tarief voor de verkoop van het kitten. Indien niet aan de betalingsafspraak wordt voldaan, komen daar extra kosten bij van €0,50 per dag dat een van de bedragen niet of te laat wordt betaald. 

Ontbinding van de verkoop

Indien de gereserveerde specifieke serval in de periode voor de overdracht komt te overlijden of er ernstige gebreken en/ of chronische ziekten bij de serval openbaren wordt de koop ontbonden en zal het vooruitbetaalde deel van de koopsom (het reserveringsgeld) ook worden terugbetaald.

Indien de specifieke gereserveerde serval (mild) ziek is op de afgesproken ophaaldatum dan zal de serval langer bij de verkoper moeten blijven, indien dit langer duurt dan 31 dagen dan heeft de koper het recht om het contract te ontbinden en zal het reserveringsgeld worden terugbetaald.

Indien de specifieke gereserveerde serval niet wordt opgehaald op de afgesproken ophaaldatum door toedoen van de koper dan wordt het contract ontbonden en zal het vooruitbetaalde deel van de koopsom (het reserveringsgeld) niet worden terugbetaald. Wel mag de koper de serval alsnog kopen maar moet daarvoor een nieuw contract afsluiten. De verkoper is dit echter niet verplicht.

LEVERING

TOESTAND VAN HET DIER

Verkoper verklaart dat de serval op het moment van de verkoop naar zijn beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten, parasieten en afwijkingen. Verkoper verklaart de serval alle benodigde zorg en aandacht te hebben gegeven, die de serval nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale serval. 

Verkoper verklaart dat de serval de benodigde inentingen heeft gehad tegen niesziekte, kattenziekte, rabiës, indien dit van tevoren is afgesproken en vastgelegd is in een door beide partijen getekend contract.

IDENTITEIT VAN HET DIER

Op het moment van overdracht is de serval van identificatie voorzien door middel van een microchip. De koper mag vragen om tijdens de overdracht van de serval, om het chipnummer af te laten lezen met een chipreader, om te controleren of dit nummer overeenkomt met het in dit contract genoemde nummer. Ook mag de koper hier ten allen tijde (op afspraak) voor langskomen met de serval.
Registratie van het chipnummer is voor de verantwoordelijkheid van de koper. Indien de koper dit uitdrukkelijk vraagt kan de verkoper hulp bieden bij het registreren van het chipnummer. 

AANSPRAKELIJKHEID

Ziektes en aandoeningen

De verkoper geeft geen garantie op de eenmaal overgedragen serval. De gezondheid is vanaf moment van overdracht van de serval, de verantwoordelijkheid van de koper, en de koper is verplicht om diergeneeskundige hulp te zoeken indien de serval ziek wordt. Eventuele kosten die de koper moet maken voor de gezondheid van de serval worden niet door de verkoper vergoed.

Gedrag van de serval

De verkoper geeft geen garantie op de eenmaal overgedragen serval. De serval is tam gemaakt maar de verkoper kan geen garantie geven dat de serval ook tam zal zijn bij de koper. Ook kan de verkoper geen garantie geven dat de serval goed zal omgaan met andere servals of andere diersoorten. 

Overlijden van de serval

Indien de serval op enig moment na moment van overdracht overlijdt kan koper geen garantie krijgen.

RECHT

Op de overeenkomst die koper met verkoper sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle juridische kosten, voortvloeiend uit overtredingen tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en afspraken komen voor rekening van de koper.

Indien koper niet elke pagina van het contract van een paraaf voorziet is het contract toch geldig.

Wildcatsfarm is een handelsnaam van Pet4all BV 

Edisonweg 8a

6101 XJ Echt

(+31) 634398681
KVK 85540994

UBN 6947954
IBAN NL07ABNA0108801454